В корзине пусто!

  067-17-04-754  073-17-04-754  099-17-04-754  sivtermo@gmail.com  г. ХАРЬКОВ
Каталог товаров

График отключения ГОРЯЧЕЙ воды в Харькове на 2017 год

График отключения ГОРЯЧЕЙ воды в Харькове на 2017 год

 

Что бы отключение ГОРЯЧЕЙ воды в Харькове не стало сюрпризом, устанавливайте электрические водонагреватели проточного и накопительного типа: 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК отключения тепловых сетей КП "Харьковские тепловые сети" для испытаний и ремонта в 2017 году

 

 

Дата відключення та включення

Обмеження вулицями

Перечень отключаемых потребителей ограниченных улицами

ОСНОВ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ

10.04 - 31.05

пл.Захисників України, пр.Московський,

вул.Руставелі, пров.Руставелі, пл.Героїв Неб.Сотні,

вул.Б.Хмельницького,  вул.Нікітіна,  вул.Воєнна       

пл.Защитников Украины, пр.Московский,

ул.Руставелли, пер.Руставелли, пл.Героев

Неб.Сотни, ул.Б.Хмельницкого, ул.Никитина, ул.Военная

11.06 - 13.07

наб.Гімназична, вул.Руставелі, пров.Подольський,

вул.Кооперативна, пров.Плєтньовський,

пл.Павловська, вул.Університетська,

пров.Лопатинський, вул.Кузнечна,

пров.Костюринський, пров.Армянський,

пров.Аптекарський, вул.Макєєвська, пр.Гагаріна, мкр-н 841

наб.Гимназическая, ул.Руставелли,

пер.Подольский, ул.Кооперативная,

пер.Плетнёвский, пл.Павловская,

ул.Университетская, пер.Лопатинский,

ул.Кузнечная, пер.Костюринский,

пер.Армянский, пер.Аптекарский,

ул.Макеевская, пр.Гагарина, мкр-н 841

16.07 - 17.08

вул.Новом'ясницька, пр.Гагаріна, вул.Вернадського,

пл.Героїв Неб.Сотні, вул.Плеханівська, 

пров.М'ясний,  наб.Гімназична,  пл.Бугримової, мкр-н 8                                   

ул.Новомясницкая, пр.Гагарина,

ул.Вернадского, пл.Героев Неб.Сотни,

ул.Плехановская, пер.Мясной,

наб.Гимназическая, пл.Бугримовой, мкр-н 8

14.05 - 04.06

вул.Достоєвського, вул.Валдайська, вул.Привокзальна

ул.Достоевского, ул.Валдайская, ул.Привокзальная 

30.07 - 15.08

вул.Самольотна

ул.Самолетная

СЛОБІДСЬКА ФІЛІЯ

07.05 - 8.06

вул.Мефодіївська,11

ул.Мефодиевская,11

вул.Молочна, вул. Плеханівська 49-85,

вул. Лебединська, пров. Фесенківський,

вул.Тарасівська, вул.Дніпровська,

 вул. Державінська,   вул.Оренбургська

ул.Молочная, ул. Плехановская 49-85,

 ул. Лебединская, пр. Фесенковский,

ул.Тарасовская, ул.Днепровская,

ул. Державинская, ул.Оренбургская  

пр.Григоренка, б-р Жасміновий,

вул. Садовопаркова, вул.Ньютона,

пр.Гер.Сталінграда 155-189, вул.Танкопія,

вул.Морозова 32-34, мкр-н 24, 25, 27, 28, 29,

пр.Григоренко, б-р Жасминовый

ул. Садовопарковая, ул.Ньютона,

пр.Гер.Сталинграда 155-189, ул.Танкопия,

ул.Морозова 32-34, мкр-н 24, 25, 27, 28, 29, 

вул.Енергетична, вул.Дизельна, вул.Морозова,

вул.Мухачьова, вул.Чорноморська, вул.Ковтуна

ул.Энергетическая, ул.Дизельная,

ул.Морозова, ул.Мухачева, ул.Черноморская, ул.Ковтуна

10.04 - 8.05

пр.Московський,вул. Кошкіна, вул. Соіча

пр.Московский, ул. Кошкина, ул. Соича

16.07 - 17.08

вул.Євгеніївська

ул.Евгеньевская,

11.06 - 13.07

вул. Киргизька, вул.Морозова, пр.Г.Сталінграду,

вул.Монюшка, вул.Фонвізіна, вул.Ньютона,

вул.Вишнева, вул.Зернова, пр.Гагаріна,

пров. Зерновий, пр. Л.Ландау

ул. Киргизская, пр.Г.Сталинграда,

ул.Монюшко, ул.Фонвизина, ул.Ньютона,

ул.Вишневая, ул.Зерновая, пр.Гагарина,

пер. Зерновой, пр. Л.Ландау

16.07 - 17.08

пр.Гагаріна 39-127

пр.Гагарина 39-127

15.05 - 31.05              1.08 - 15.08

пр. Гагаріна 191А-199А

пр. Гагарина 191А-199А

КИЇВСЬКА ФІЛІЯ

10.04 - 27.04

Вул. Барабашова, вул. Валентинівська,

 вул. Зубенка, вул. Матюшенка,

вул. Шевченка, вул. Гастело

Ул. Барабашова, ул. Валентиновская,

 ул. Зубенко, ул. Матюшенко,

ул. Шевченко, ул. Гастелло

07.05 - 08.06

вул. Мистецтв,  вул. Гіршмана,  вул. Алчєвських,

вул.Чернышевська, вул. Ж. Мироносиць,

вул.Пушкінська 41, 70-74, 77-79/5, вул.Іванова,

вул.Максимільянівська, вул.Гуданова,

вул. Куликівська, вул.Дарвіна, вул.Сумська,

вул. Я. Мудрого, вул. Мироносицька,

вул.Кирпичьова

ул. Исскуств, ул. Гиршмана, ул. Алчевских,

ул.Чернышевского, ул. Жён Мироносиц,

ул.Пушкинская 41, 70-74, 77-79/5, ул.Иванова,

ул.Максимилиановская, ул.Гуданова,

ул. Куликовская, ул.Дарвина, ул.Сумская,

ул. Я. Мудрого, ул. Мироносицкая,

ул.Кирпичёва

мкр-н Північна, 2,3,4,5, мкр-н 522                                                                                                                                         

мкр-н Северная 2,3,4,5, мкр-н 522

11.06 - 13.07

вул.Куликівська, наб.Харьківська.;

Куликівський спуск, пр.Московський 1-27,

пл.Конституції, пров.Короленка, вул.Пушкінська 3,

пров.Воробйова, Ж. Мироносиць, вул.Скрипника,

вул.Чернишевська, вул.Гоголя, вул.Потебні,

вул.Садова, пров.Театральний, вул.Дарвіна.

ул.Куликовская, наб.Харьковская

Куликовский спуск, пр.Московский 1-27,

пл.Конституции, пер.Короленко, ул.Пушкинская 3,

 пер.Воробьёва, Жён Мироносиц, ул.Скрипника,

 ул.Чернышевскго, ул.Гоголя, Ул.Потебни,

ул.Садовая, пер.Театральный, ул.Дарвина.

02.07 - 14.08

пос. П'ятихатки

пос. Пятихатки

16.07 - 10.08

вул.Студентська,  пров.Студентський,

вул.Пушкінська 96-106, вул.Чайковського,

вул.Лермонтовська, вул.Труфанова,

пров.Дизайнерський, вул.Алчевських, вул.Гончара

ул.Студенческая, пер.Студенческий,

ул.Пушкинская 96-106, ул.Чайковского,

 ул.Лермонтовская, ул.Труфанова,

пер.Дизайнерский, ул.Алчевских, ул.Гончара

14.05 - 26.06

сел. Жуковського

пос. Жуковского

04.06 - 03.07

МЖК "Інтернаціоналіст"

МЖК "Интернационалист"

16.04 - 20.04                   16.07 - 21.08

вул. Шевченка, вул. Вологодська, вул. Тахіаташська.

ул. Шевченко, ул. Вологодская, ул. Тахиатажская. 

21.05 - 25.05   2.07 - 14.08

вул. Саперна, вул. Шевченка

ул. Сапёрная, ул. Шевченко

МОСКОВСЬКА ФІЛІЯ  

10.04 - 08.05

пр.Московський 191

пр.Московский 191

10.04 - 31.05

пл.Фейєрбаха, вул.Чигіріна, наб.Харківська,

 пр. Московський

пл.Фейербаха, ул.Чигирина, наб.Харьковская,

пр.. Московский

16.07 - 22.08

вул. Батицького, вул. Халтуріна, вул. Бикова,

вул. Шаумяна, вул. Михайлика, вул. Спортивна,

пров. Адигейський, мрн 656

ул. Батицкого, ул. Халтурина, ул. Быкова,

 ул. Шаумяна, ул. Михайлика, ул. Спортивная

, пер. Адыгеский, мрн 656 

11.06 - 13.07

Салтівське шосе, вул.Веделя,

пр.Тракторобудівників, мкр-н 614, 601, 602,

 604 частина 603

Салтовское шоссе, ул.Веделя,

пр.Тракторостроителей, мкр-н 614, 601, 602,

604 часть 603

07.05 - 08.06

пр.Ювілейний, вул.Гв.Широнинців, мкр-н 615, 616,

 520, 524, 521                                                                                                      

пр.Юбилейный, ул.Гв.Широнинцев, мкр-н 615, 616,

 520, 524, 521

мкр-н Північна-1

мкр-н Северная-1 

06.08 - 31.08

мкр-н 605, 535А, 606, 607, 531, 533, часть 603                                           

мкр-н 605, 535А, 606, 607, 531, 533, часть 603

ІНДУСТРІАЛЬНА ФІЛІЯ

07.05 - 08.06

 вул.Косарєва, вул.Г.Момота, пр.Олександрівський 17-47,

вул.С.Потоцького, пр.Арх.Альошина, вул. Ф.Крала,

 вул.Мира, пр.Індустриальний 24-34,

вул.Пастера, вул.Північна

 ул.Косарева, ул.Г.Момота, пр.Александровский 17-47,

ул.С.Потоцкого, пр.Арх.Алёшина, ул. Ф.Крала,

 ул.Мира, пр.Индустриальный 24-34,

ул.Пастера, ул.Северная

11.06 - 06.07

вул.Роганська, вул.Миру, вул.Л.Пастера,

вул. Плиточна                                                                

ул.Роганская, ул.Мира, ул.Л.Пастера,

ул. Плиточная

 

вул.Верстатобудівна, вул.Бібліка, вул.12 Квітня,

 пр.Олександрівський 103-115, пр.Індустріальний,

вул. Ф.Крала, вул.Косарева, вул. Таджикська.

ул.Станкостроит, ул.Библика, ул.12 Апреля,

пр.Александровский 103-115, пр.Индустриальный,

ул. Ф.Крала, ул.Косарева, ул. Таджикская.

06.07 - 27.07

мкр-н Горизонт-1,2, вул.Тархова                                                                                                                           

мкр-н Горизонт-1,2, ул.Тархова

16.07 - 17.08

вул. Косарєва, пр. Олександрівський 17-81,

 вул. С. Потоцького, пров. С. Потоцького

ул. Косарева, пр. Александровский 17-81,

 ул. Северина Потоцкого, пер. Северина Потоцкого

НЕМИШЛЯНСЬКА ФІЛІЯ

10.04 - 08.05

 вул. Благодатна, 2.

 ул. Благодатная, 2.

07.05 - 08.06

пр. Московський 190-214, Комунальний пр,

 пр.Льва Ландау 56-58, вул.В.Мельникова,

вул.Ак.Юр'єва, пр.Григоренка, пр.Стадіонний,

вул.Харківських дивізій 4-24.                                                                            

пр. Московский 190-214, Коммунальный

пр, пр.Льва Ландау 56-58, ул.В.Мельникова,

ул.Ак.Юрьева, пр.Григоренко, пр.Стадионный,

ул.Харьковских дивизий 4-24.

11.06 - 13.07

мкр-н 624, 624а, 625, 625а, 626

мкр-н 624, 624а, 625, 625а, 626

мкр-н Туркестанський

мкр-н Туркестанский

16.07 - 17.08

пр. Московський 206-262, вул.Пожарського,

пров.Підгірного, пр.Олександрівський 43-61, 

вул.Багратіона, пров.П'ятигірський,

 б-р Б.Хмельницького, вул.Філіпова, вул. Ак. Юр'єва,

вул. М. Рибалка, вул. Ощєпкова,

вул. Харківських дивізій 3-19/2, вул. Танкопія 25-51                                                                                                                                                                                                                                                            

пр. Московский 206-262, ул.Пожарского,

пер.Подгорного, пр.Александровский 43-61,

ул.Багратиона, Пер.Пятигорский,

 б-р Б.Хмельницкого, ул.Филиппова, ул. Ак. Юрьева,

 ул. М. Рыбалко, ул. Ощепкова,

ул. Харьковских дивизий 3-19/2, ул. Танкопия 25-51

07.05 - 08.06

вул.Дизельна

ул.Дизельная

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФІЛІЯ

13.08 - 07.09

пр.Науки 19Б-23, вул.О.Яроша 10-16А,

вул.Клочківська 191-222А

пр.Науки 19Б-23, ул.О.Яроша 10-16А,

ул.Клочковская 191-222А

07.05 - 08.06

пр.Правди 13, вул.Культури, вул.Літературна,

пл.Свободи, вул.Тринклера

пр.Правды 13, ул.Культуры, ул.Литературная,

пл.Свободы, ул.Тринклера

07.05 - 11.06

пр.Науки 45-92, вул.Дерев'янка, вул.Вавілова,

вул.23 Серпня, вул.Бакуліна, вул. Очаківська,

пров. Орський, пров. 23 Серпня, вул. О.Яроша, 33-61А,

вул.Балакірєва, вул. Клочківськая, 230-244

пр.Науки 45-92, ул.Деревянко, ул.Вавилова,

 ул.23 Августа, ул.Бакулина, ул. Очаковская,

пер. Орский, пер. 23 августа, ул. О.Яроша33-61А,

 ул.Балакириева, ул. Клочковская, 230-244

07.05 - 08.06

вул.Клочківська 244-344А, вул.Олексіївська,

вул.Армейська, вул.Монтажна, вул.Ахсарова,

вул.Фронтовиків, вул.Переможна,

вул. Целіноградська 24-58

ул.Клочковская 244-344А, ул.Алексеевская,

 ул.Армейская, ул.Монтажная, ул.Ахсарова,

ул.Фронтовиков, ул.Победоносная,

ул. Целиноградская 24-58

10.04 - 08.05

вул.Авіаційна, пров.Фанінський,

вул.Трінклера, вул.Динамівська, вул.Культури,

вул.Сумська 55, вул. Данилевського

ул.Авиационная, пер.Фанинский,

ул.Тринклера, ул.Динамовская, ул.Культуры,

 ул.Сумская 55, ул. Данилевского 

11.06 - 13.07

вул.Клочківська, 295,  вул.Бєлогірська,

вул.Целіноградськая 48В, 50Е, вул.Ц.Кюі,

пр.Перемоги, вул. Ахсарова, пр.Л.Свободи,

пр.Перемоги, вул. Архітекторів.

ул.Клочковская 295 ул.Белогорская,

ул.Целиноградская 48В, 50Е, ул.Ц.Кюи,

пр.Победы, ул. Ахсарова, пр.Л.Свободы,

пр.Победы, ул. Архитекторов.

вул.Грабовського.

ул.Грабовского.

16.07 - 10.08

пл.Свободи, вул.Сумська, 25, пл.Павловська,  

пров.Гурченко,  вул.Римарська, пров. Кравцова,

пров.Класичний, вул.Кв.Основ'яненка,пл. Конституції

пл.Свободы, ул.Сумская 25, пл.Павловская,

пер.Гурченко, ул.Рымарская, пер. Кравцова,

пер.Классический, ул.Кв.Основьяненко, пл.Конституции

вул.Сумська, 33, 35, вул.Коломенська,

вул.Шатилівська, пр.Науки, 11-22, вул.Бакуліна,

пров.Інженерний, пр.Правди 5,

вул.Данилевського, вул.Космічна, вул. Ю.Зойфера,

вул. Новгородська, вул. Культури, вул.А.Ляпунова,

вул.Клочківська, 148А-156А

ул.Сумская 33, 35, ул.Коломенская,

 ул.Шатиловская, пр.Науки 11-22, ул.Бакулина,

пер.Инженерный, пр.Правды 5,

ул.Данилевского, ул.Космическая, ул. Ю.Зойфера,

ул. Новгородская, ул. Культуры, ул.А.Ляпунова,

ул.Клочковская 148А-156А

2.07 - 3.08

вул.Клочківська, 99-191А, вул.Сухумська,

вул.Лопанська, вул.Мирна, вул.Залеська.

ул.Клочковская 99-191А, ул.Сухумская,

 ул.Лопанская, ул.Мирная, ул.Залесская.

ХОЛОДНОГОРСьКА ФИЛІЯ

02.07-27.07

вул.Полтавський шлях, 110-156,

вул.Холодногірська, вул.Волонтерська,

пров.Чередніченківський, вул.Ільінська,

вул.Болбочана

ул.Полтавский шлях 110-156,

ул.Холодногорская, ул.Волонтёрская,

 пер.Чередниченковский, ул.Ильинская,

ул.Болбочана 

02.07.-27.07

вул.Полтавський шлях, 190/2, вул.Барикадна,

вул.С.Борзенка, пр.Слави, вул.Золочівська,

вул.Щаслива, пров.Юнатів, пров.Огаревського,

вул.Старопрудна, вул.Муратова, вул.Лагерна,

пров.Пластичний

ул.Полтавский шлях 190/2, ул.Барикадная,

ул.С.Борзенко, пр.Славы, ул.Золочевская,

ул.Счастливая, пер.Юннатов, пер.Огаревского,

 ул.Старопрудная, ул.Муратова, ул.Лагерная,

 пер.Пластичный

сел. Песочин, сел. Солоніцевка

пос. Песочин, пос. Солоницевка

07.05-08.06

02.07-27.07

вул. Б. Панасовська, 226,232,232/1,232/2

ул. Б. Панасовская, 226,232,232/1,232/2

16.07-10.08

вул.Ярославська, вул.Дмітрієвська

ул.Ярославская, ул.Дмитриевская

06.08-19.08

вул.Слав'янська, пров. Резніковський

ул.Славянская, пер. Резниковский

Back to Top
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru